Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bázeň Hospodinova jest počátek umění, moudrostí a cvičením pohrdají blázni. BIBLE Přísloví 1:7

Knihy, CD, DVD - jen za dobrovolné dary

Knihy: 

imag1208.jpg

BIBLE, největší poklad světa  +  Biblická proroctví   Jiří Kročák
   Ukázka z knihy:
  „… První, co nás možná na Bibli překvapí, je to, že to vlastně není jedna kniha a nenapsal ji jeden člověk, ale je to vlastně celá knihovna. Bible, jak ji známe dnes, má 66 knih, které byly sepisovány různými lidmi v období 1600 let. Najdete tu různá vypravování a podobenství, písně a básně, zákony a přikázání, výroky a dopisy, zprávy o historických událostech i vidění budoucnosti …“.
„…Proč by Hospodin uváděl Židy zpět do země jejich otců, kdyby jim neměla náležet? Patří jim, protože Hospodin se do Izraele vrátí, aby se ho ujal jako svého vlastnictví. Z Jeruzaléma pak poplynou proudy požehnání do celého světa. Toto město je proto předmětem nenávisti, protože zde zjeví ten jediný pravý věčný Bůh svoji slávu. Úděl této země a národa Izrael, navrácení Židů do země otců – to není produkt OSN nebo čiré náhody. Zde se osvědčuje a projevuje jednání pravého Boha, který začíná naplňovat svá dávná zaslíbení. …“  
 
imag1248.jpgBůh si tě chce použít Jiří Kročák
Úvod ke knize:
Bůh si tě chce použít. Chce si použít každého z nás. Podívejme se společně na několik důležitých předpokladů pro to, abychom mohli být použitelní Bohem jako efektivní nástroje v jeho rukou.
 
 
 
imag1245.jpg
DÉMONY VYMÍTEJTE!!   Jiří Kročák
 Úvod ke knize:
 
Ježíšův příkaz „Démony vymítejte!!“ (Matouš 10.8) je středem mezi dvěma extrémy. Na jedné straně jsou lidé, kteří ignorují a popírají existenci démonů, a na druhé straně lidé, kteří jim (byť nevědomky) naslouchají a poddávají se jejich lživým myšlenkám. Ježíšův příkaz tedy znamená: „Neignorujte (nepopírejte) je, ani jim nenaslouchejte. Vymítejte je!“
 

imag1210.jpg

FEŤÁK   Jiří Kročák
  Ukázka z knihy:
  „Tu noc svítily hvězdy jasněji než v minulých dnech tohoto letního období. Bylo krátce po půlnoci, když se ozvaly rychlé kroky na cestě, vedoucí přes místní park. Bezvládně klesl do trávy vedle lavičky, hvězdy jasně ozařovaly jeho tvář. Se škubáním v obličeji, který měl výraz strachu, se upřeně díval na nebe, které bylo poseto skupinkami hvězd. Jeho zornice byly výrazně zvětšené. Křečovitě svíral svými prsty konec lavičky a cítil, jak se mu zrychluje tep, jeho dech byl čím dál těžší, cítil palčivou bolest v loktech svých rukou, znatelné vpichy do žil byly ještě čerstvé. Jeho srdce se napínalo, jako by mělo každou chvíli prasknout. Jeho myšlenky se znovu propadly do neznáma.  …“
 
 

imag1211.jpg

JEŽÍŠ, náš Lékař   Jiří Kročák
  Ukázka z knihy:
  „ …Od Skutků apoštolů uplynulo už skoro 2 tisíce let a na celé Zemi se neustále projevovala a projevují zázračná uzdravení. V každém století Ježíš manifestoval svou moc a potvrzoval skrze své služebníky, že je  stále stejným Lékařem včera i dnes! Z historie Božího hnutí máme různá svědectví Božích žen a mužů o zázračných uzdraveních ve jménu Ježíše Krista. Máme svědectví uzdravených lidí, zachovány jsou i zfilmované dokumentace o takovýchto uzdraveních, nemluvě o videokazetách, knihách, psaných svědectvích z různých částí světa a dalších. Ježíš Kristus během těchto dob potvrzoval své služebníky při zvěsti Božího slova mnoha zázraky uzdravení. …“

 

imag1214.jpg

PRAVÁ A FALEŠNÁ NADĚJE    Jiří Kročák
 Ukázka z knihy:
  „V čem má dnešní člověk naději, co je pro člověka nejcennější?? Co ho  motivuje, co mu dává smysl žití, na co spoléhá?? V co věří, v co  doufá?? Každý z nás touží mít v něčem naději. Ale co to vlastně je?? Jaká je její pravá tvář?? Kde ji hledat??
Chci se na těchto stránkách spolu s vámi zamyslet nad tou skutečnou hodnotou naší naděje. Nad její nádherou a silou.“
 
 Knihy lze objednat v brožované podobě nebo ve formátu pdf.
 
 
                                  Audio CD kázání mp3: 
 
 
ABBA, OTČE!   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Řím. 8.15,
 
BOŽÍ LÁSKA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
BUĎTE ČINITELÉ SLOVA!    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Mnoho lidí jen poslouchá a poslouchá, ale nečiní to Slovo. A toto chce Pán Ježíš změnit ve tvém životě. Bůh posílá své Slovo, aby tě usvědčilo z toho, co děláš špatně, abys to mohl změnit. Církev u nás je slabá, protože nežije Boží slovo. Bůh má pro každého plán, který nemůže nikdo jiný naplnit. Ale když budeme jen posluchači Slova a nebudeme to dělat, tak do toho nevejdeme. Ježíš řekl: „Proč mi říkáte ´Pane, pane´ a nečiníte, co říkám?“ Musíš stavět svůj život na Božím slově. Je třeba být činitel Slova.
Hlavní Písma: Jk. 1.22-25, Iz. 55.11, Ži. 4.12, Zj. 3.15-16, 1.Jan 1.9, Lk. 6.46-49, Ž. 103.17-18, 2.Tim. 2.3-6,4.7,
 
BÝT KŘESŤAN, ALE BIBLICKY!   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
DAR MLUVIT JAZYKY   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
DAR PROROCTVÍ   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
.. Proroctví je důležité pro Boží lid a pro každého z nás. Bible je proroctvím sama o sobě. Všechno to nejdůležitější co nám Bůh chtěl říct, máme v Bibli a Duch svatý nám to připomíná a přináší do konkrétních situací. Proto je důležité žádat, abychom mohli prorokovat. Můžeš mít proroctví i pro nějakého nevěřícího člověka a pro něj to bude důkaz, že Bůh žije. Důležité však je, abychom měli kontakt s Pánem. Jsou to duchovní věci a my tomu nerozumíme, ale je to otázka víry. .. Jestli je to slovo od Hospodina, Bůh to vždycky potvrdí.
Hlavní Písma: 1.Ko. 14.1-6,24-39
 
DĚJE SE TO V SRDCI   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
DŘEVO KŘÍŽE   Tomáš Korčák (Juda Mělník)
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Ex. 15.22-25, 2.Kr. 6.1-7,
 
DUCHOVNÍ AUTORITA    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
V první řadě jsme povoláni v Kristu Ježíši k duchovní autoritě. Já bych chtěl říct něco o tom, proč někteří křesťané nemají vůbec duchovní autoritu a když se střetnou s duchovníma silama, ďábel vyhrává. Kam přijde Boží království s tebou, tam je duchovní autorita. A v té autoritě máš uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, vyhánět démony. Ježíš to řekl. Jsme tělo Krista a ďábel je pod našima nohama. Ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Boží moc je vložena do tebe a záleží na tobě, jestli půjde z tebe. Když chodíš v Duchu svatým, tak máš duchovní autoritu. Musíš žít pro Pána na sto procent. ... Jak můžeš vymítat démony, když mluvíš špatně a zle? To je to nejnádhernější, když Duch svatý přijde a řekne: „Změň se!“ .. To je důležitá věc: uctívat Boha. My si myslíme, že známe Krista, ale opravdu Ho znáš? Jer čas změnit svůj život. Otevři celé své srdce Ježíši.
Hlavní Písma: Mt. 10.7-8, Lk.10.3-9, 1.Jan 4.4, Jan 10.10, Jk. 1.22, 1.Jan 2.6,9,
 
DUCHOVNÍ ZÁKONY   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Jako jsou na tomto světě určité zákony, kterými se musíme řídit, tak existují i určité duchovní zákony. ... První duchovní zákon tedy je: Bez prolití krve není odpuštění vin a nelze přijít k Bohu! Druhý duchovní zákon: Bez víry je nemožné líbit se Bohu! Nelze přistupovat k Bohu bez víry, bez víry není možné modlit se. Všechno je možné, tomu, kdo věří! Třetí duch. zákon: Vím, že vím. Potřebujeme mít jistotu spasení a žít ve svatosti. Musíme odpouštět, aby Bůh odpustil nám. Když máme nějaký negativní postoj k někomu, neubližujeme tím jemu, ale sami sobě. S Boží milostí můžeme odpustit komukoli cokoli. Musíme respektovat, co Bůh říká. Musíme se vydat Bohu na sto procent a žít svatě.
Hlavní Písma: Ži. 9.22, Ef. 2.8-9, Ga. 3.13, Ži. 11.6, 1.Jan 5.4-5,14-15, Mr. 9.23, Jan 1.1-3, Ži. 12.14-17, Mt. 6.15, Ži. 4.12, 1.Tim. 3.16, Sk. 1.4-8.
 
CHODIT NA BOŽÍM SLOVĚ   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
JAK TĚ VIDÍ BŮH   Michal Merta (SŽ Kolín)
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
JAK VIDÍŠ KRISTA?   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:

Hlavní Písma: Mt. 2.1-12,
 
JDE O JEŽÍŠE   Gabriele Albert (Žitava)
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
JE ČAS HLEDAT BOŽÍ TVÁŘ    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
…Je třeba hledat Boha v dnešních dnech, je třeba najít Jeho vůli, najít dary pro svůj život, najít Boží vůli pro svou službu. Je třeba hledat tvář Hospodina. Hledejme Ho na modlitbách. Hledej odpovědi na všechny své otázky, odpověď pro svou rodinu, pro svou práci, ... Mnoho křesťanů jenom věří, ale nikdy se nesetkali s Pánem. To ale potom není křesťanství, to je tradiční víra. ... Bůh ti říká: ´Volej mě! Když máš krizi, volej Mě! Neber telefon a nevolej své známé a svou rodinu, volej ke Mně.´ Nehledej pomoc nikde jinde, věř svému Bohu! …
Hlavní Písma: Lk. 11.9-10, Př. 8.17, Ž. 24.3-6, 2. Par. 15.1-4
 
JEŽÍŠ, NAŠE NADĚJE   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Mt. 12.21,
 
JSI POVOLÁN V BOHU   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
KDO JE V TVÉM DOMĚ?   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:

Hlavní Písma: Joz. 24.14-15, Dt. 11.1-17,
 
KDO PLNÍ PŘIKÁZÁNÍ    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
... Na nás je, jestli my strážíme svůj život. Bůh nám dal tu milost, že my se můžeme správně rozhodnout a máme sílu se rozhodnout správně a máme sílu udělat ten skutek, který se líbí Bohu. Ale my rozhodujeme, jak naše životy budou před J. vypadat. Kdy zůstáváš v Bohu? Když hlídáš, doslova opatruješ, ochraňuješ svůj život, jestli chodíš dobře s Pánem Ježíšem. Jestliže víš, že ten skutek, který jsi dnes udělal, jestli je správně a v souladu s Biblí! .. Já nemám moc ochránit svůj život takový, jaký jsem, ale DS má tu moc mě usvědčovat ze hříchu a já se rozhoduju, jestli to dám do pořádku nebo ne. A tím jsme svatí. Že DS řekne: „Tohle to je špatně, dej si to do pořádku!“ A ty se rozhodneš „Ano, pane.“ To je B. láska. To je něco mocného v tvým životě, co usvědčuje tvůj život a ty víš, že si to můžeš dát do pořádku. Že DS mluví k tvýmu životu, že DS tě usvědčuje. V tom je ta Boží láska dokonalá, že se rozhodneš: „Ano, Pane, chci udělat, co chceš ty.“ Když DS přijde a řekne: „To, co jsi řekl, .. není správný..“ a ty si to dáš do pořádku.
Hlavní Písma
: 1.J. 2.3-8, 3.24, 5.3, J. 15.7, Př. 21.23, Ž. 119.44
 
KREV BERÁNKA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
KŘEST V DUCHU SVATÉM   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
KŘESŤANÉ PRAVDY   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
… Ježíš Kristus je ta jedinečná skutečná pravda, která dodala smysl našim životům. A my jsme poznali pravdu a ta nás vysvobodila. Jsi-li následovníkem Krista, musíš být následovníkem pravdy; to je přece jasná věc. Jestli chceš, aby na tobě bylo Boží pomazání, aby Bůh začal jednat,musíme začít na tom aspektu pravdy. Duch svatý je Duch pravdy. Žijme ten život pravdy, který nám Bůh dává. Nelze uctívat Boha ve lži. Ve tvém srdci musí být čistota a pravda, musíš stát za pravdou. Bůh nerozlišuje mezi malou a velkou lží. Všichni lháři mají svůj úděl v ohnivém jezeře. Pros Ducha svatého, aby tě usvědčil, kdykoli něco neřekneš správně, aby ses naučil žít v pravdě.
Hlavní Písma: J. 8.31-32, Ef. 4.20-25, 5.4-15, Ž. 15, 2.Ko. 13.8, Jan 4.23-24, 2.Tes. 2.8-12, Zj. 21.7-8
 
MEČ DUCHA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
MLUV ... POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
MODLITBA !!!   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
MODLITBA, KTERÁ NEMÁ PŘEKÁŽKU   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
NÁSTRAHY ĎÁBLA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
... Ďábel zasívá do tvých myšlenek věci, které jakoby tak vypadaly, ale oni tak nejsou. To řekl jednou bratr Němec, velmi mě to potěšilo. „Víš, ďábel to tak udělá – ono to tak není, ale on to tak udělá, jako by to tak vypadalo!“ My musíme být opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. A na tom my musíme postavit svůj křesťanský život. My musíme vědět, jak reaguje ten druhej. My musíme vidět Ježíšovýma očima. My musíme říct: „ďábel lže, vždycky lže!“ CO je Boží vůle? Milujte jeden druhého: CO je Boží vůle? Jak chceš, aby druhej jednal s tebou, jednej ty s ním. Když tam je DS, vždycky přijdeš a omluvíš se: „já jsem měl takový špatný pocit na tebe.“. .. Neposlouchej ďábla, opravdu ďábel mluví. On to dokáže tak udělat, jako by to tak vypadalo. Když potom přijde zjevení, to uvolnění, tak člověk řekne: „Je to možný, že jsem to mohl takhle vidět?“.. Dej si pozor, co přijímáš, čemu se otvíráš. Mluv jenom BS, buď Bible sama. .. Nedávej místo ďáblu, pamatuj na to. Studuj Bibli a řekni: „Ne-ne-ne, ta myšlenka nebo tohleto to není od Boha.
Hlavní Písma: Ef. 4.27, Lk. 6.31, Př. 6.16-19, J. 13.34, 1.Jan 4.19,
 
NE KAŽDÝ, KDO MI ŘÍKÁ PANE ..    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Mt. 7.21,
 
NEHRAJ SI NA KŘESŤANA, ALE BUĎ KŘESŤAN   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
OBLEK DUCHA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
ODDĚLTE SE PRO PÁNA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
POKOJ  Z DUCHA SVATÉHO   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
POŽEHNÁNÍ – NEBO PROKLETÍ   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Dt. 30,19
 
PROVĚŘUJ, JSI-LI V KRISTU   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
SPOJENÍ S KRISTEM  Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
TVŮJ OBRAZ JEŽÍŠE   Gabriele Albert (Žitava)
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
UČEDNICTVÍ   Gabriele Albert (Žitava)
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
UZDRAVENÍ PRO UZDRAVENÍ   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
UZDRAVENÍ V MYSLI   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Lk. 24.45, .
 
VÍŠ, KOMU SLOUŽÍŠ?   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
…Mnoho lidí začalo dobře, začali chodit do církve a najednou přestali. - Co se děje? - Manžel s tím nesouhlasí! - A komu sloužíš?! .. Mnoho žen, mnoho mužů nechodí do církve kvůli svým manželům nebo manželkám, nebo kvůli svým druhům, protože je nechtějí ztratit. Tak chceš ztratit život?! To je tvrdé, že? .. Jestliže lpíš na své rodině, na svém majetku, .. nemůžeš být učedník Ježíše. Přemýšlejme, čemu sloužíme. Mnozí lidé slouží rodině, dětem, práci, .. ale život je o vztahu s Kristem. Bůh ti dal nějaké prostředky nebo dary a ty to máš používat a rozmnožit. A když s tím správně pracuješ, jsi jako ten dobrý a věrný služebník, který rozmnožil svěřenou hřivnu. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Nemáme zanedbávat společná shromáždění, protože jsme si navzájem darem a máme si tím darem sloužit. Můžeme mít spoustu důvodů, proč zrovna ten den nejít do církve. Ale naproti tomu jen jediný důvod, proč jít: protože miluju Boha! Dnes si vyber, komu budeš sloužit. Rozhodni se sloužit svému Bohu.
Hlavní Písma: Lk. 8.10-14, 14.25-27, 16.13, 18.18-24,28-29, 19.12-26, Joz. 24.14-15,20, Ži. 10.23-25
 
ZBRANĚ ĎÁBLA   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:  
 
ZNAMENÍ DUCHA SVATÉHO   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Mr. 16.16-18
 
ZNOVUZROZENÍ    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: J. 3.
 
ZPYTATEL SRDCE   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma: Sk. 15.8,
 
ŽIVÉ SLOVO   Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 
ŽIVOT UCTÍVÁNÍ    Jiří Kročák
Ukázka z kázání:
Hlavní Písma:
 

Je možné zhotovit tématické komplety, např.
Křesťan (Nehraj si na křesťana + Být křesťan + Prověřuj)
Obleč si Boží zbroj ((Meč Ducha + Oblek Ducha)
Modlitba (Modlitba! + Modlitba, která nemá překážku)
Srdce (Zpytatel srdce, Děje se to v srdci)
(Zbraně ďábla + Nástrahy ďábla)
 
INFORMACE: Pro bližší informace a objednání kontaktujte sekretářku sboru: Hana Cenková, ucednikjezise@centrum.cz